Apostille

A cég valódiságát igazoló hitelesített okirat, Apostille

A hivatalos igazolás Angliában az Apostille Certificate. Ez szolgál a dokumentumok eredetiségének igazolására, amelyeket elfogadnak más országban is. Egyúttal ez szolgál a cég valódiságának igazolására is. Angliában nincs közjegyző, a Külügyminisztérium igazolja a pl. a cég valódiságát, és minden hivatalos, az ország hatóságai által kiállított dokumentumot. A minisztérium elérhetősége az alábbi:  http://apostille.org.uk/

Apostille díja

Egy dokumentum hitelesítése, Magyarországra szállítása, teljes ügyintézéssel jelenleg £200,00 vagy £250,00.

A valódi Apostille-nak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

  1. Kibocsátó országot
  2. Ki írta alá a dokumentumot
  3. A munkakört, amelyben a személy alá írta a dokumentumot
  4. Pecsétet a dokumentumon
  5. A kiállítás helyét
  6. Kiadás dátumát
  7. Kiállító hatóságot
  8. Apostille tanúsítvány számát
  9. A kiállító hatóság bélyegzőjét
  10. A kiállító hatóság képviselőjének aláírását

Companies House
4 Abbey Orchard Street
Westminster
London
SW1P 2HT

Tel +44 (0)303 1234 500

(Tapasztalatunk szerint az apostille felhasználhatósága Magyarországon és a környező országokban az eredeti bizonylat kiállítási dátumától számított egy hónap.)