Jogi nyilatkozat

Az angoliroda.co.uk domain tulajdonosa a Hundentours Ltd. (Székhely: Basepoint Business Centre, 1 Winnall Valley Road, SO23 0LD, Winchester, United Kingdom) minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést megtett és megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a www.angoliroda.co.uk internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában.

Mindezek ellenére, az angoliroda, sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az angoliroda nem vállal felelősséget -semmilyen- a honlapon előforduló pontatlanságból vagy hiányosságból eredő kárért.

www.angoliroda.co.uk honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Az angoliroda nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az angoliroda nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az angoliroda honlapjának bármelyik olyan felhasználója, aki a honlap felhasználásával információt szolgáltat az angoliroda részére elfogadja, hogy az angoliroda az ilyen információt az Adatvédelmi Szabályzatban rögzített módon felhasználhatja.

Az angoliroda a mindenkor hatályos Egyesült Királyságbeli jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott adatokat. Kizárólag a megjelölt célra használja fel, semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az adatok védelme érdekében.

Tájékoztatásként felhívjuk a figyelmet arra, hogy a www.angoliroda.co.uk oldalairól más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az angoliroda nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Az angoliroda honlapja és az oldalain található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az angoliroda kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A honlap bármely részének más oldalra történő -részbeni vagy teljes- átmásolásához nem járulunk hozzá !

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy az angoliroda fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az angoliroda minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

Adatvédelmi elvek

Az angoliroda a www.angoliroda.co.uk weboldal látogatása, valamint az ezen történő regisztráció során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére.

Ön szabadon használhatja weboldalunkat, anélkül, hogy be kellene mutatkoznia vagy önmagáról bármilyen személyes információt közölnie kellene.

Személyes adatok, például az Ön telefonszáma, postacíme vagy más információ csak akkor kerülhet birtokunkba, ha Ön azt önként rendelkezésünkre bocsátja.

Mi történik a velünk közölt információval?
Bármely, általunk a weboldalainkon gyűjtött személyes adatra a célból van szükségünk, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást tudjuk nyújtani, s ennek érdekében megismerhessük látogatóink igényeit.

Látogatóink személyes adatait bizalmasan kezeljük.

Személyes adatot csak az esetben adunk ki, ha minket arra törvény kötelez, vagy ha őszinte meggyőződésünk, hogy ez az ésszerűség szabályai szerint szükséges annak érdekében, hogy
(1) megfeleljünk a törvényes eljárásnak;
(2) velünk szemben támasztott hatósági igényekre válaszoljunk; vagy
(3) védelmezzük saját, ügyfeleink, vagy a köz jogait, javait, vagy személyes biztonságát.

Ha bármely kérdése vagy aggodalma merül fel a személyes adatok használatára vonatkozóan, kérjük küldjön nekünk e-mailt az angoliroda címére.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az itt közzétett szabályzatot bármikor módosítsuk, ez esetben a weboldalon közleményt teszünk közzé.